Για την πλοήγηση

header image

Οι στόχοι μας


Ο στόχος μας είναι όλες μας οι γνώσεις, οι εμπειρίες και ο άρτιος εξοπλισμός μας να τεθούν στη διάθεση των ατόμων που τα έχουν ανάγκη.

Όμως όλα τα μηχανήματα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν θα είχαν κανένα νόημα από μόνα τους αν δεν υπήρχε ο ανθρώπινος παράγοντας. Η πολύχρονη εμπειρία μας, οι συνεχώς εμπλουτιζόμενες γνώσεις μας, το έμπειρο προσωπικό μας και κυρίως το αληθινό ενδιαφέρον μας για τον άνθρωπο είναι αυτά που θα δώσουν αξία και θα κάνουν αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω.

Για μας ο ασθενής και γενικότερα ο άνθρωπος που μας επισκέπτεται είναι μοναδικός και έτσι αντιμετωπίζεται. Αξιολογείται η κατάσταση του με χειροθεραπευτικές μεθόδους και αποφασίζεται σε συνεργασία με τον γιατρό του το είδος και ο αριθμός των θεραπειών που έχει ανάγκη για να οδηγηθεί στο μέγιστο εφικτό σημείο της αποκατάστασης του το συντομότερο.